Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział Gliwice

31.VII.2012 zakończyło realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VIII: „Regionalne kadry gospodarki”, Działanie 8.1: „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałanie 8.1.1: „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw”

pt.: „Rachunkowość dla księgowych”

Celem projektu realizowanego od 1.X.2011 r. było wsparcie rozwoju kwalifikacji zawodowych 92 pracujących osób dorosłych, poprzez uaktualnienie ich kwalifikacji, zdobycie umiejętności praktycznych, niezbędnych do wykonywania pracy na stanowiskach samodzielnych księgowych a w konsekwencji utrzymanie zatrudnienia oraz wzrost konkurencyjności uczestników projektu na rynku pracy.

W stosunku do założeń, osiągnięto następujące rezultaty: Łącznie wsparciem objęto 112 osób, co stanowi 121,7% założonego wskaźnika. W tym 103 kobiety (122,6 % założonego wskaźnika) i 9 mężczyzn (112,5 % założonego wskaźnika).
W projekcie uczestniczyło 17 osób powyżej 45 roku życia.


Wszystkim uczestnikom dziękujemy za aktywny udział w projekcie.

Zarząd Polskiego Towarzystwa
Ekonomicznego Oddział Gliwice


KALENDARIUM projektu “RACHUNKOWOŚĆ DLA KSIĘGOWYCH”:

15.11.2011 - 26.01.2012 kurs “Rachunkowość I stopnia – szkolenie podstawowe” w Gliwicach.

10.12.2011 - 12.02.2012 kurs “Rachunkowość I stopnia – szkolenie podstawowe” w Katowicach.

16.02.2012 start kursu “Rachunkowość II stopnia – szkolenie dla zaawansowanych” w Gliwicach.

19.03.2012 w Gliwicach ruszyły zajęcia komputerowe w ramach kursu „Rachunkowość II stopnia – szkolenie dla zaawansowanych”.

16.04.2012 zakończenie kursu “Rachunkowość II stopnia – szkolenie dla zaawansowanych” w Gliwicach.

17.03.2012start kursu “Rachunkowość II stopnia – szkolenie dla zaawansowanych” w Katowicach.

14.04.2012 w Katowicach ruszyły zajęcia komputerowe w ramach kursu „Rachunkowość II stopnia – szkolenie dla zaawansowanych.”

29.04.2012 zakończenie kursu “Rachunkowość II stopnia – szkolenie dla zaawansowanych”.

26.04.2012 - 28.06.2012 “Rachunkowość III stopnia – dla samodzielnych księgowych” w Gliwicach.

12.05.2012 - 23.06.2012 "Rachunkowość III stopnia – dla samodzielnych księgowych” w Katowicach.Ostatnia aktualizacja strony: 2012-07-25


Wazne informacje

Grupy szkoleniowe